top of page

41 - Sammenhold blandt muslimer

 

Islam er et fællesskab med mange forskellige teologiske retninger, praksisser og identiteter. Der skal være plads til forskellighed og uenighed. Vi er sunnier, shiaer, salafier, sufier, traditionelle, sekulære, reformistiske, liberale, etc., men det er vigtigt at holde fast i, at vi først og fremmest er muslimer. Intra-muslimske forhold skal være kendetegnet ved samarbejde og gensidig respekt på tværs af forskelle. Islam tillader ikke sekterisk had og vold muslimer imellem.

 

Novelle: "invitationen"

I to dage har invitationen til at deltage i den muslimske konference ligget ubesvaret i Adnans mailbox. Han er i tvivl, om det er en god ide at deltage, selvom temaet, Islams fremtid i Danmark, ligger ham meget på sinde. Sagen er, at der er folk på deltagerlisten, han bestemt ikke er enig med teologisk: shiamuslimer, sufier, sekulære muslimske debattører, og endda folk han ved ikke er praktiserende muslimer på nogen måde. 

Et par af hans venner fra bestyrelsen i moskeen, som også er inviteret, har afvist at deltage. Udover det de opfatter som tvivlsomme muslimske personligheder på deltagerlisten, har de et problem med, at der er inviteret ikke-muslimske talere og politikere med på konferencen. Desuden kan de ikke lide, at det er sponseret af en ikke-muslimsk fond. De mener, at deres egen moske selv burde afholde en lignende konference uden ikke-muslimer, og uden grupper, der har en afvigende forståelse af islam. Derfor skriver de en mail ud til alle deltagere på listen, hvor de sår tvivl om konferencens troværdighed. 

Adnan selv er derimod i tvivl. Han er nysgerrig, fordi der for første gang er taget initiativ til en konference på tværs af forskellige muslimske grupper og identiteter. Han vælger at deltage. Til konferencen bliver de fleste af hans fordomme gjort til skamme. Han ender bl.a. i diskussionsgruppe med en passioneret muslimsk feminist uden tørklæde, som han svinger overraskende godt med. 

De sekteriske forskelle, opdager han, betyder meget lidt, hvis man kommer med et åbent sind. Der er masser af ting man kan snakke og samarbejde om, selvom man har forskellige opfattelser af islam.


 

Koranvers:

De troende er brødre, så skab forlig mellem jeres to brødre! Frygt Gud! Måske finder I barmhjertighed! (49:10)

 

Hold godt fast i Guds reb, alle sammen, og del jer ikke op! Ihukom Guds nåde imod jer, da I var fjender, og Han derpå åbnede jeres hjerte over for hinanden, så I ved Hans nåde blev brødre! I stod ved randen af en afgrund af ild; da frelste Han jer fra den. Således gør Gud sine tegn tydelige for jer. Måske lader I jer retlede! (3:103) 

bottom of page