top of page

29 - Islam og sundhed

 

Kroppen er en betroelse fra Allah, som vi som muslimer har pligt til at passe på. Profeten understreger legemets ret og vigtighed i det religiøse liv. Den profetiske praksis, herunder bøn og faste, er et direkte værn mod mange livsstilssygdomme. Profeten advarer specifikt mod alkohol, overspisning og fedme, alt, der skader legemet, og opmuntrer til fysisk velvære og aktivitet, samt sunde og mådeholdne spisevaner.

 

Novelle: "i bund og grund"

Hafsas far har røget i over 30 år. I mere end en måned nu har han hostet voldsommere end normalt, nogle gange med blodigt slim. Han har klaget over smerter i brystet. Hafsa, som selv studerer medicin på universitetet, frygter det værste, men holder sine tanker for sig selv. Den praktiserende læge sender dem med bekymret mine videre til forskellige prøver og undersøgelser på hospitalet. Et par uger senere bliver de kaldt ind til en lægesamtale, og hele familien tropper op. De får at vide, at faderen har fået lungekræft, og muligvis ikke har lang tid tilbage at leve i. 

På trods af Hafsas mistanke rammer nyheden hende som en bombe. Hun føler sig magtesløs og uendelig trist. Som medicinstuderende er Hafsa interesseret i prøverne, resultaterne og mulige behandlingsformer. Hun bruger meget tid på at undersøge forskellige aspekter af faderens sygdom. Men hun oplever desuden, at mere eksistentielle spørgsmål dukker op i hendes bevidsthed. Hun har svært ved at forestille sig sit liv uden sin far. Omkring sig ser hun familien bliver lammet og dybt påvirket af situationen. Hafsa har svært ved at finde svar på sine spørgsmål. Hvad er meningen med livet og døden? Hvorfor sker det her for hende? Er hendes far selv skyld i kræften, fordi han har røget i så mange år, eller er det i bund og grund Guds vilje og straf? Hvorfor rammer canceren lige hendes far og ikke alle de andre mænd, der også ryger? 

Spørgsmålene og tårerne hober sig op, og Hafsa føler sig ensom, selvom familien er omkring hende hele tiden. Hun bestemmer sig for at opsøge en imam, for første gang i sit liv, for at søge svar og lindring. 

Koranvers:

 

og (Han) helbreder mig, når jeg er syg; (26:80)

 

og bringe vreden i deres hjerte til ophør! Gud tilgiver, hvem Han vil. Gud er vidende og vis. (9:15)

 

I mennesker! Spis af det, der er på jorden, af tilladt og godt! Følg ikke i Satans fodspor! Han er en åbenlys fjende af jer. (2:168)

bottom of page