top of page

24 - Islam og andre livsopfattelser

 

Allah har skabt menneskeheden i mangfoldighed hvad angår religion, race, køn, kultur, etnicitet, seksualitet og social status. Vi er alle brødre og søstre i menneskeheden. Vores forskelle er både en velsignelse og en prøvelse; de fordrer tolerance såvel som vilje til gensidig respekt og samarbejde. 

 

Novelle: "en tung byrde"

Sara er 35 år og konvertit til islam. Hendes mor, som ikke er muslim, bliver en dag alvorligt syg og indlægges akut på hospitalet. Sammen med resten af familien samles Sara i sorg omkring moderen inden hun få dage efter ånder ud. 

Imens begravelsen planlægges kommer Sara i tvivl om i hvilket omfang hun må deltage i begravelsen i kirken. Hun læser sig på nettet frem til at nogle muslimer mener, at det er forbudt for muslimer at komme i kirken og deltage i kristne ritualer, herunder begravelser. Samme sted på nettet understreges det at det er forbudt at bede for dem, der dør uden at være muslimer. 

Sara bliver meget fortvivlet over det hun læser, oven i den sorg hun allerede føler over tabet af sin elskede mor. Hun er bange for, at hun ikke får taget ordentligt afsked med sin mor, og føler pludselig at hun som muslim befinder sig meget langt fra sin familie og sit ophav. Sara har et stærkt behov for at bede for sin mor og dele sine tanker med Gud. Intuitivt føler hun ikke at de ting hun har læst om islam på nettet kan være rigtige, og det får hende til at tvivle på alting. Hun vil gerne tage afsked med sin mor på en værdig måde, og ønsker også at være sammen med resten af familien i sorgbearbejdelsen. Samtidig vil hun ikke gøre noget, der er forkert fra et islamisk perspektiv. Hun bestemmer sig for at opsøge en imam for at få klart svar, i stedet for at stole på google. Imamen fortæller hende at profeten selv og flere af hans ledsagere også havde familiemedlemmer, der døde uden at være muslimer, og at disse deltog i begravelserne og tog del i sorgen og smerten over tabet af et kært familiemedlem. Sara føler, at en tung byrde af bekymring falder fra hendes hjerte, og hendes tiltro til at islam er den sande religion for hende bliver styrket yderligere. 

 

Koranvers:

For hver og en af jer har Vi sat en retning og en vej. Hvis Gud havde villet, havde Han gjort jer til ét fællesskab; men Han vil sætte jer på prøve gennem det, som Han har givet jer. I skal derfor stræbe efter at komme først med det gode! Til Gud vender I alle tilbage. Da vil Han underrette jer om det, hvorom I var uenige. (5:48) 

 

De, der tror, og de, der er jøder, kristne og sabier; de, der tror på Gud og den yderste dag og handler ret, de vil få deres løn hos deres Herre. De skal ikke være bange og bliver ikke bedrøvede. (2:62)

bottom of page